Why Cycling Is the Best Exercise

BY Manop

  • 03 กรกฏาคม 2561
  • 707

ปัจจุบันรัฐบาลคงเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการออกกำลังกาย จึงกำหนดให้มีเลนบนถนนสำหรับการปั่นจักรยานโดยเฉพาะ จะดีกว่าไหมที่เราจะเลือกการปั่นจักรยานเป็นวิธีออกกำลังกาย

         

รัฐบาลให้ความสำคัญกับการใช้รถจักรยานมากขึ้น ฤาจะเป็นเพราะต้องการให้คนไทยได้ออกกำลังกาย ประหยัดน้ำมันรวมทั้งการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงทำให้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรณรงค์ให้คนไทยหันมาปั่น ! 

 

   

ประเทศที่พัฒนาแล้วก็ยังคงมีการใช้จักรยานเป็นยานพาหนะเป็นประจำ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะทางอากาศ จึงทำให้ภาพลักษณ์ของจักรยานยิ่งดูดี เป็นการจูงใจให้ชาวไทยหันมาปั่น ! กันมากขึ้น ดังนั้น ทำไมไม่เลือกการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน ก่อนอื่นเราลองมาทราบวิธีป้องกันอุบัติเหตุง่าย ๆ ก่อนเริ่มปั่นกันดีไหม

ว่าแล้วก็เริ่มจากการสำรวจ ล้อก่อน เพราะล้อคือหัวใจของจักรยาน นอกจากการตึงของซี่ลวดในวงล้อ และลูกยางเบรกต้องตรงขอบล้อเพื่อประสิทธิภาพการเบรกและความปลอดภัย แล้วลมยาง เป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการที่นักปั่นจะต้องใส่ใจ เพราะลมยางเป็นตัวกลางในการทรงตัวของนักปั่น การเติมลมจึงต้องเติมให้พอดี การสังเกตความพอดี

 

 

ทำได้โดยใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วทั้งสี่ของมือข้างที่ถนัดกดลงไปบนยางนอกแรง ๆ หากมีการยุบตัวลงเล็กน้อยก็พอดี และในกรณีลมยางมากเกินไปการขี่ก็จะส่าย ทำให้สูญเสียการทรงตัว เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ในทางตรงกันข้ามหากลมยางอ่อนก็จะทำให้นักปั่นออกแรงปั่นมากขึ้น และที่สำคัญทำให้อายุการใช้งานของยางในสั้นลง

 

เมื่อทราบการเตรียมตัวก่อนปั่นแล้ว การปั่นจักรยานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับร่างกายนั้น ควรสวมเสื้อผ้าที่โปร่งสบาย ระบายความร้อนได้ดี เลือกบริเวณที่ไม่มีการจราจรคับคั่ง และอากาศบริสุทธิ์ การปั่นจักรยานสำหรับออกกำลังกายจะต้องปั่นติดต่อกันนานประมาณ ห้านาที จะได้ความเร็วสูงสุดคือ สี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง แล้วหยุดปั่นสักห้านาที เพื่อพักหายใจเข้าปอดยาว ๆ ลึก ๆ 

 

 

ขณะที่จักรยานกำลังลดความเร็วลงโดยอัตโนมัติ ทำให้หัวใจทำงานสูบฉีดโลหิตได้ดีขึ้น ปอดก็เกิดการแลกเปลี่ยนออกซิเจนกับอากาศบริสุทธิ์ภายนอก เป็นการพักหายใจไปในตัว แล้วจากนั้นลองทำซ้ำอีกประมาณสี่ครั้ง จะทำให้การออกกำลังกายไม่เหนื่อยมากจนเกินไป กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางไปในตัว และพบเห็นผู้คนบนท้องถนน ลดความซ้ำซากจำเจจากการออกกำลังกายในภายในฟิตเนสได้เป็นอย่างดี เป็นทางเลือกใหม่สำหรับคนเมืองที่ชอบออกกำลังกายในฟิตเนส 

 

จักรยานเป็นทั้งยานพาหนะ และเครื่องจักรในการออกกำลังกาย สำหรับมนุษย์เป็นอย่างดี เพราะใช้กำลังกายในการปั่นเพื่อขับเคลื่อนไปข้างหน้า จักรยานจึงเป็นที่นิยมในทุกยุคสมัย ใช้ได้กับทุกเพศ ทุกวัยทุกชนชั้น และยังเป็นที่นิยมสำหรับคนไทยจวบจนกระทั่งทุกวันนี้

 


 

เอกสารอ้างอิง

  • วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา : กรุงเทพ ฯ : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา,2547
  • สรีรวิทยาการออกกำลังกาย : ชูศักดิ์ เวชแพศย์ : ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล