PRIVACY POLICY

นโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล  

ชื่อและชื่อเสียงของเมทโทรโซไซตี้ โดยบริษัท มังค์กี้ พัสซัล จำกัด เกิดขึ้นจากความไว้วางใจที่ทุกฝ่ายมอบให้ ดังนั้น นโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทางออนไลน์นี้จึงบอกให้คุณทราบถึงข้อมูลที่เมทโทรโซไซตี้เก็บรวบรวมผ่านบริการของเราที่เว็บไซต์ Metro-Society.com และ Mtsmag.com (“ไซต์”) รวมทั้งวิธีการที่เราใช้ข้อมูลดังกล่าว ตลอดจนวิธีที่คุณสามารถเลือกไม่ใช้ข้อมูลบางอย่างที่เราเก็บรวบรวม การที่คุณใช้บริการของเราและการเข้าไปในเว็บของเราหมายความว่าคุณยินยอมให้เมทโทรโซไซตี้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและใช้วิธีการดังที่กล่าวไว้ในนโยบายฉบับนี้ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนี้ เราจะติดประกาศนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไว้ในไซต์และเปลี่ยนวันที่ตรงหัวด้านบนของนโยบาย ดังนั้น เราจึงขอให้คุณตรวจสอบวันที่ของนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทุกครั้งที่คุณเข้าไปในไซต์เพื่อดูข้อมูลล่าสุดหรือการเปลี่ยนแปลง โปรดอ่านข้อกำหนดในการใช้เพื่อรับทราบคำอธิบายทางกฎหมายอย่างละเอียดเกี่ยวกับนโยบายออนไลน์โดยทั่วไปของเรา

 

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลหรือการที่เราเอาข้อมูลของคุณไปใช้ โปรดส่งอีเมล์ไปที่ pr@metro-society.com

 

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ
เราเก็บข้อมูลหลายประเภทในไซต์ของเรา รวมถึง “ข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งโดยทั่วไปคือข้อมูลที่สามารถใช้ระบุว่าเป็นตัวคุณ เช่น ชื่อและที่อยู่ นอกจากนี้ เรายังเก็บ “ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณแต่ไม่สามารถใช้ระบุว่าเป็นตัวคุณได้ ตัวอย่างข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ช่วงอายุ และเพศ นอกจากนี้เรายังเก็บรวบรวม “ข้อมูลรวม” (Aggregate Information) ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้ไซต์ของเรา เช่นหน้าที่คุณเข้าไปใช้ ข้อมูลที่เราจัดเก็บจะขึ้นอยู่กับบริการที่คุณใช้ในเว็บไซต์ของเรา

 

จดหมายติดต่อบริการลูกค้า
เราอาจเก็บข้อมูลที่สามารถใช้ระบุว่าเป็นตัวคุณเมื่อคุณส่งความเห็น คำถาม หรือคำแนะนำไปยังฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเรา

ประวัติการศึกษาและการทำงาน
หากคุณสนใจอยากร่วมงานกับเมทโทรโซไซตี้ เราอาจเก็บประวัติการศึกษาและการทำงานของคุณ ซึ่งประวัติการศึกษาและการทำงานที่คุณส่งเพื่อสมัครงานนี้จะไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแต่อย่างใด โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูล ในตอนต่อไป

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูล – การที่เมทโทรโซไซตี้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เมทโทรโซไซตี้เคารพต่อความเป็นส่วนตัวและพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลใดก็ตามที่ตนได้รับตามกฎหมายไทย  ทั้งนี้เราจะไม่ขายหรือเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวแขกผู้มาเยือนของเราเป็นกรณีส่วนตัว หรือทำให้ผู้อื่นสามารถติดต่อแขกของเราได้โดยตรงโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวนอกเหนือไปจากในกรณีที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้คุณยอมรับคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลของเมทโทรโซไซตี้ฉบับนี้ และตกลงยินยอมที่จะให้เราใช้ ขาย เปิดเผย หรือจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บในกรณีต่อไปนี้

  • การวิเคราะห์ข้อมูลภายในและการส่งเสริมการขาย เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เชิงสถิติขององค์กรของเรา หรือเพื่อการออกแบบและการปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น เพื่อประมาณการจำนวนลูกค้า วัดรูปแบบจราจรโดยรวมในร้าน และเข้าใจลักษณะประชากรศาสตร์ ความสนใจของลูกค้าและแนวโน้มอื่น ๆ ในหมู่แขกและลูกค้าของเรา
  • การขายข้อมูลของบริษัท คุณยอมรับและรับรองว่า ข้อมูลที่เก็บผ่านทางเว็บไซต์ของเรา (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของแขก ที่แขกส่งเข้ามาใน website ของเรา) ถือว่าเป็นความลับทางการค้า (trade secret) ของเมทโทรโซไซตี้ และในฐานะเจ้าของข้อมูลดังกล่าว เราสามารถเปิดเผยหรือขายข้อมูลนั้นในฐานะสินทรัพย์ของบริษัทในขณะที่มีการขายบริษัทของเราหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสินทรัพย์ของเราให้กับบุคคลภายนอก
  • ประวัติการศึกษาและการทำงาน ประวัติการศึกษาและการทำงานใดที่คุณส่งให้กับเราโดยเป็นการส่งเพื่อสมัครงานในตำแหน่งที่ติดประกาศไว้ในไซต์ จะนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ภายในของเราเพื่อรับคนเข้าทำงานตามตำแหน่งที่ประกาศไว้ในไซต์นี้ อย่างไรก็ตาม เมทโทรโซไซตี้อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้เรามาไว้ระยะหนึ่งหลังจากนั้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบในกรณีที่มีตำแหน่งว่างที่คล้ายกัน ข้อมูลส่วนบุคคลที่เมทโทรโซไซตี้เก็บ จะอยู่ในฐานข้อมูลภายใน เช่น ฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ เพื่อใช้อ้างอิง เมทโทรโซไซตี้สามารถเก็บและใช้ข้อมูลเป็นเวลาตามสมควรและตามข้อกำหนดของกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูล

 

เมทโทรโซไซตี้สามารถแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวนี้กับบริษัทในกลุ่มของตน

ในกรณีที่คุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดให้กับไซต์ คุณสามารถขอเข้าไปในข้อมูลส่วนบุคคลของตัวคุณเองที่เมทโทรโซไซตี้เก็บไว้ ด้วยการอีเมล์คำขอไปที่ pr@metro-society.com โดยเมทโทรโซไซตี้อาจเรียกเก็บเงินค่าเข้าดูข้อมูลเป็นจำนวนสูงสุดเท่าที่อนุญาตในขณะนั้น

 

ข้อมูลรวม (Aggregate Information)
เราเก็บข้อมูลรวมเกี่ยวกับคุณและการที่คุณใช้เว็บไซต์ของเราทุกครั้งที่คุณเข้ามาเยือนเราผ่านเว็บไซต์ ยกตัวอย่างเช่น เราอาจเก็บข้อมูล “การคลิก” (click steam) หลายรูปแบบ เช่น ตรงจุดเข้าออกจากไซต์ของเรา (ได้แก่ URLs หรือโดเมน) สถิติของจราจรในไซต์ (site traffic statistics)การเปิดหน้า (page view) อิมเพรชชั่น (impressions) ระบบปฏิบัติการ (operating system) และประเภทของบราวเซอร์ (browser) นอกจากนี้   เมื่อผู้ใช้เปิดหน้าที่เป็นไซต์ของเรา เซิฟเวอร์ของเราจะล็อกไอพีแอ็ดเดรส (IP Address) ของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ  ไอพีเอ็ดเดรสเป็นตัวเลขที่กำหนดให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าไปในเว็บ ซึ่งข้อมูลรวมนี้โดยทั่วไปจะไม่ระบุตัวคุณหรือสามารถเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ   เราอาจเก็บ รวบรวม รักษา ตีพิมพ์ ส่งเสริม รายงาน ขาย หรือเปิดเผย หรือใช้ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของข้อมูลรวมใด ๆ โดยที่ข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่ระบุตัวคุณ หากเรานำข้อมูลนี้ไปแบ่งให้บริษัทอื่นใช้  ข้อมูลดังกล่าว จะไม่สามารถตามรอยได้ว่าเป็นของผู้ใช้รายหนึ่งรายใด และจะไม่มีการนำข้อมูลไปใช้เพื่อติดต่อคุณ หากเราเชื่อมข้อมูลรวมนี้กับตัวคุณ ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการปฏิบัติเสมือนหนึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ภายใต้นโยบายฉบับนี้

 

คุกกี้ (Cookies)
เราอาจใช้ประโยชน์จาก “คุกกี้” ในไซต์ของเรา คุกกี้คือเท็กซ์ไฟล์ (text files) ขนาดเล็กที่เว็บเซิฟเวอร์เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ตามที่ระบุหรือกำหนดไว้ในซอฟท์แวร์บราวเซอร์ของผู้ใช้ คุกกี้ไม่ได้ถูกออกแบบหรือกำหนดมาให้อ่านข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ (ยกเว้นที่เป็นเนื้อหาของคุกกี้เอง) ในทางตรงกันข้าม คุกกี้ทำหน้าที่เป็นตัวชี้ (identifier) ที่เว็บไซต์ผู้นำคุกกี้ไปวางไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ (hard drive)  ของคุณรายแรก  และเซิฟเวอร์เดียวกันนี้จะสามารถเรียกเนื้อหาจริงของข้อมูลคุกกี้เพื่อระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพื่อปรับไซต์ให้เข้ากับผู้ใช้แต่ละราย สังเกตการณ์การใช้ไซต์ หรือแม้แต่กำกับการใช้ไซต์ ตามข้อมูลที่เก็บไว้ในโฮสต์เซิฟเวอร์ (host Server) ดังนั้น คุกกี้จึงทำหน้าที่ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ให้กับเว็บไซต์ ซึ่งจะนำไปโยงกับข้อมูลอื่น รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคุกกี้นั้น

เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้การเข้าไปในไซต์และบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ของเราเป็นไปโดยอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น เราใช้คุกกี้เพื่อออกแบบไซต์ให้เข้ากับความชอบหรือความสนใจส่วนตัวของคุณ หรือปรับเปลี่ยนการส่งเสริมการขายหรือการตลาดให้เข้ากับลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ คุกกี้ยังช่วยให้เราสามารถติดตามดูการใช้ไซต์ เพื่อดูว่าสิ่งใดที่มีประโยชน์หรือกำลังเป็นที่นิยมและสิ่งใดที่ไม่เป็นที่โปรดปราน เพื่อที่ว่าเราจะได้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไซต์ให้ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

คุณสามารถปรับเว็บบราวเซอร์ของคุณเพื่อเตือนให้ทราบว่าขณะนี้มีการใช้คุกกี้ หรือเพื่อปฏิเสธไม่รับคุกกี้เลย สำหรับผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเอ็กซพลอเรอร์ (Internet Explorer) หรือผู้ใช้เอโอแอล (AOL)คุณสามารถคลิกที่ปุ่ม “Start” และเลือก Control Panel, Internet Options และ Security หากคุณคลิกปุ่ม “Custom” คุณจะเห็นตัวเลือกการใช้คุกกี้ สำหรับผู้ใช้เน็ตสเคป (Netscape) ในบราวเซอร์ ขอให้เลือก File, Preferences และ Advanced เพื่อดูตัวเลือกในการใช้คุกกี้ โปรดทราบว่าหากคุณเลือกไม่รับคุกกี้ ไซต์อาจทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรหรือคุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้

การลิงค์ไปไซต์อื่น
โปรดทราบว่าเรามีลิงค์ที่ต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเพื่อให้บริการแก่แขกผู้มาเยือน เราไม่ขอรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือวิธีเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ดังกล่าว โปรดทราบด้วยว่านโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเว็บไซต์เหล่านี้อาจแตกต่างไปจากนโยบายของเมทโทรโซไซตี้  ดังนั้นเราจึงขอให้คุณตรวจสอบและอ่านแนวทางปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของไซต์เหล่านี้ให้เข้าใจก่อนให้ข้อมูลใดก็ตาม

ผู้เยาว์
ไซต์ของเราเป็นไซต์สำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้ออกแบบมาหรือมีเจตนาเพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ เราจึงใคร่ขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองดูแลเด็กของคุณขณะออนไลน์

ความปลอดภัย
เราดำเนินความพยายามตามสมควรเท่าที่เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ในการเก็บและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย  ถูกนำไปใช้อย่างผิด ๆ เปลี่ยนแปลงหรือถูกทำลายโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต