Toxic building disease

BY Manop

  • 11 กุมภาพันธ์ 2562
  • 2,681

เมืองใหญ่มีผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่พื้นที่มีอยู่จำกัด การขยับขยายที่อยู่อาศัยคงต้องขยับไปสู่ที่สูงอย่างคอนโด เชื่อว่าจะแก้ปัญหาคนล้นเมือง ฉะนั้นคนเมืองส่วนใหญ่จำใจต้องติดอยู่ภายในตึกสูง ๆ มิดชิด เคยคิดไหมว่าเวลาอยู่อาศัยนาน ๆ นอกจากจะเบื่อเซ็งแล้ว จะมีผลเสียกับสุขภาพ และคุณคงเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่อาศัยอยู่บนคอนโดสูงในเมืองใหญ่ เคยมีอาการป่วยแปลกประหลาดหาสาเหตุไม่เจอ เป็นต้นว่า

   

อ่อนเพลียเมื่อยล้า หลายคนคิดไปเองว่าตัวเองคงทำงานหนัก ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อน อ้างกับคนใกล้ชิดว่าเจ้านายเอาแต่ใช้งาน ความจริงแล้วการอาศัยอยู่บนตึกสูง ๆ เสมือนหนึ่งการใช้ชีวิตอยู่ในลูกเต๋าเพราะโดนฝ้าเพดาน ผนังคอนกรีต กระเบื้องปิดกั้นแล้วทราบไหมว่านานวันเข้าสิ่งที่ปิดกั้นคุณอยู่แตกหัก ผุ กร่อนจะมีแร่ใยหินส่วนประกอบสำคัญฟุ้งกระจายในอากาศ ส่งผลเสียกับร่างกาย กล่าวคือการสูดดมเข้าไปทางเดินหายใจ ทำให้ปอดเป็นพังผืดคุณจะเหนื่อยง่าย ทำงานหนักไม่ได้ อ่อนเพลียง่าย พักผ่อนไม่หายจนไอเรื้อรัง

 

ปวดหัว เวียนหัว เนื่องจากบางคนอยู่อาศัยบนคอนโดสูงหลายปี ซ้ำร้ายบางคนซื้อคอนโดเก่าต่อจากผู้อื่นแล้ววัน ๆ อยู่แต่ในห้องไม่ออกมาข้างนอก เคยมีอาการอ่อนเพลียมานาน ร่างกายหายใจลำบากเพราะขาดออกซิเจนจะเริ่มรู้สึกปวดหัวและวิงเวียนคลื่นไส้ 

 

ไอจามบ่อย ร่วมกับอาการคัดจมูก คัน ระคายเคืองเยื่อบุดวงตา เพราะเกิดจากสภาพภายในอาคารที่มีระบบการถ่ายเทอากาศบกพร่อง ขาดสมดุล กล่าวคือการถ่ายเทจะต้องมีการเก็บกักอากาศไว้หายใจมีน้อยเกินไป มีฝุ่นละอองและไอเสียจากภายนอกเข้ามาแล้วออกไม่ได้    

ความจริงอาการที่กล่าวมาทางการแพทย์เรียกว่า โรคตึกเป็นพิษ สาเหตุเพราะมลพิษภายในตัวอาคารหมุนเวียนอากาศไม่ดี โดยเฉพาะตึกสูงในสภาวะแวดล้อมแบบเมืองใหญ่ 

 

ทำความรู้จักวิธีแก้ไขป้องกัน 

ผู้ที่อยู่อาศัย แก้ไขโรคตึกเป็นพิษ โดยติดพัดลมดูดอากาศ เปิดช่องลมระบายอากาศในเวลากลางคืนเพราะในเวลากลางคืนคนที่อาศัยอยู่บนที่สูงจะรับอิทธิพลจากเส้นแรงแม่เหล็กโลกและอากาศบริสุทธิ์มากกว่าที่ต่ำจะกระตุ้นการทำงานเม็ดโลหิตแดงในร่างกายทำงานมีประสิทธิภาพขึ้น ฉะนั้นควรเปิดรับลมเวลากลางคืนบ้าง เลือกไม้ประดับอย่างกระบองเพชรพันธุ์แคระวางไว้ที่ช่องลม สำหรับดูดสารพิษ วิชาฮวงจุ้ยกล่าวเรื่องการถ่ายเทของอากาศ การถ่ายเทจะต้องมีการเก็บกักอากาศไว้หายใจและป้องกันไม่ให้ผ่านเร็วเกินไป การเก็บกักไว้เพื่อหายใจนั่นเอง แต่ผู้ที่มีอาการป่วยอ่อนเพลีย แขนขา ไม่ค่อยมีแรง เหนื่อยง่าย ปวดเมื่อย เครียดจากการงานควรหาเวลาออกไปเดินเล่นนอกตึก คอนโดยามยามตรู่

ควรเลือกใช้เครื่องฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้จริง และควรทำความสะอาดบ่อย ๆ เพราะลดการฟุ้งกระจายแร่ใยหิน อย่าลืมว่า การสูดดมแร่ใยหินที่ว่า นานวันเข้าคุณจะเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปอด เมื่อเจ็บป่วยจะต้องเสียเงินในการรักษาพยาบาล ไม่สามารถทำงานหาเงินได้ตามปกติ ทำไมไม่คิดป้องกันโรคตึกเป็นพิษบ้าง.  

 


 

เอกสารอ้างอิง 

  • รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง,สุรพงษ์ พินิจกลางและคณะ,มหาวิทยาลัยหอการค้า,กรุงเทพฯ.
  • รายงานการฝึกอบรมเรื่องการประเมินผลกระทบด้วยอากาศคุณภาพ,สนง.คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ,กองวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ.  
  • มลภาวะอากาศ,วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์,สนพ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2529