TAGS : WHITE MOUNTAINEERING
• Fall/Winter 2019
Eastpak ได้จับคู่กับ White Mountaineering อีกครั้ง โดยครั้งนี้ มาใน 2 Colorways อย่างสี Dark & Mountain ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทือกเขาสูง ตามชื่อของ White Mountaineering 
.โดยในคอลเลคชั่นนี้ จะมีจำหน่ายแค่ 20 ใบเท่านั้น...
19.09.62
หลังจากที่ Adidas Originals และ White Mountaineering ได้ร่วมกันทำรองเท้าออกมาแล้วในรุ่นของ NMD และ EQT93-17 กลับมาคราวนนี้ได้เลือกโมเดลยอดฮิตของตลอดกาลมาทำ ถ้าบอกชื่อไปเชื่อว่าทุกคนน่าจะต้องรู้จักกันดีหรือไม่ก็ต้องมีไว้ในครอบครองอย่างแน่นอน...
23.02.60