TAGS : PAINKILLER
• Autumn/Winter 2016
ฤดูหนาวปี ๒๕๕๙ นี้ เพนคิลเลอร์ ขอนำคุณเดินทางผ่านชั้นดินลงไปสู่ร่องรอยแห่งยุคดึกดำบรรพ์ ผ่านคอลเลคชั่น “ก่อนกาล” (Land Before Time) ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการขุดค้นพบซากโครงกระดูกและฟอสซิลไดโนเสาร์ในประเทศไทย โดยเล่าเรื่องราวผ่านชายหนุ่ม นักบรรพชีวินวิทยา (Paleontologist) สมาชิกท...
20.09.59
ELLE Fashion Week 2016
ขอนำคุณเดินทางผ่านชั้นดินลงไปสู่ร่องรอยแห่งยุคดึกดำบรรพ์ ผ่านคอลเลคชั่น “ก่อนกาล” (Land Before Time) ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการขุดค้นพบซากโครงกระดูกและฟอสซิลไดโนเสาร์ในประเทศไทย โดยเล่าเรื่องราวผ่านชายหนุ่ม นักบรรพชีวินวิทยา (Paleontologist) สมาชิกทีมสำรวจศึกษาซากดึกดำบรรพ์ของสิ่...
09.09.59
“Vernacular” • Spring/Summer 2016
คอลเลคชั่น “ภาษาถิ่น” ได้รับแรงบันดาลใจจากวิถีการดำรงชีวิตประจำวันของชาวไทย ด้วยสีสันอันหลากหลายที่เต็มไปด้วยสเน่ห์ของภูมิทัศน์ชนบทและการดำรงชีวิตอันแสนจะเรียบง่าย ผนวกกับความซับซ้อนของวัฒนธรรมที่น่าสนใจ...
08.07.59