TAGS : MARSHALL
มันจะดีสักแค่ไหน ถ้าเราสามารถเปิดเพลงฟังในบ้านเราโดยที่ทุกห้องสามารถเปิดเพลงเดียวไปพร้อมๆ กันหรือจะฟังคนละเพลงกันได้ โดยควบคุมเพียงปลายนิ้วสัมผัส เพราะตอนนี้ Marshall ได้เปิดตัวประสบการณ์การฟังเพลงแบบใหม่ในชื่อของ Multi-Room...
28.09.60