TAGS : GUESS Originals
• Spring/Summer 2018
GUESS (เกส) อีกหนึ่งแบรนด์คุ้นเคยของคนไทย ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 1981 และมีกว่า 100 สาขาทั่วโลก และแบรนด์ในเครืออย่าง GUESS Originals ที่ได้แรงบันดาลใจจากการครบรอบ 30 ปี ในรูปแบบการออกแบบที่คงความคลาสสิคที่สร้างมาของ Paul Marciano...
28.05.61