TAGS : GOOGLE MAP
ถือเป็น app ประจำตัวของคนเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกล Google Map ซึ่งพาหลงบ้าง พาเลย พาถูกว่ากันไป แต่ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สะดวกไม่น้อยเลยทีเดียว บางคนอาจจะต้องใช้แทบทุกวันเลยก็ว่าได้...
12.03.61