TAGS : FREITAG
เข้าสู่ยุคที่ทุกคนต้องมีสมาร์ทโฟนข้างกายอยู่ตลอดเวลา แน่นอนว่าต้องเสี่ยงลืมหายหรือตกหล่น FREITAG แบรนด์กระเป๋าดังที่หลายคนเลือกให้เป็นอีกหนึ่งเพื่อนคู่กาย ได้นำไอเดียนี้มาเป็นกระเป๋าห้อยคอที่เข้ากับเทรนด์ตอนนี้อย่างน่าสนใจ...
27.02.63