SEIKO Sustainable for Life

BY KV

  • 21 ธันวาคม 2565
  • 8,677

 

 โครงการรักษ์โลก เพื่อความยั่งยืนของชีวิต พร้อมเปิดตัว “อเล็กซ์ เรนเดลล์” ไซโก แบรนด์เฟรนคนที่ 3 ของปี 2022

นักแสดงหนุ่มหล่อมากความสามารถเจ้าของบทบาทมากมายบนจอโทรทัศน์ที่มีความสนใจและได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังมาตลอดหลายปี เพื่อที่จะได้ทุ่มเทให้การทำงานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเต็มที่

โดยอเล็กซ์ ได้เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Environmental Education Centre หรือ ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา (EEC) องค์กรที่มุ่งหวังในการส่งเสริมให้สังคมมีความรู้ และความเข้าใจต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรทางวัฒนธรรมร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่า “สิ่งแวดล้อมศึกษา” องค์กรนี้ยังสนับสนุนการสร้างโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนอีกด้วย 

 

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by SEIKO (THAILAND) Official (@seiko_thailand)

 

ซึ่งงานส่วนหนึ่ง คือการทำกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเยาวชน เป็นการปลูกฝังให้เจเนอเรชันใหม่ๆ นี้ได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และมีความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน โดยเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ปี 2020 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme หรือ UNEP)  ได้แต่งตั้งเขาให้เป็น ทูตสันถวไมตรีด้านสิ่งแวดล้อม คนแรกของประเทศไทย 

 

 

ภาพงานเปิดตัว“อเล็กซ์ เรนเดลล์” Brand Friend คนที่ 3 ของปี 2022    (อาคิระ ซากาอิริ กรรมการผู้จัดการ,พัทธ์สิตา สิทธิพรวัฒนากุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร,อเล็กซ์ เรลเดล และ วรรณฑณี วาทนากรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์)

 

ไซโก ในฐานะหน่วยงานเอกชนที่ให้ความสำคัญกับการมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงถึงกัน หรือที่เรียกกันว่า Sustainable Development Goals (SDGs) โดยที่ผ่านมา บริษัทไซโก (ประเทศไทย) ก็ได้จัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมมากมายหลายโปรเจค โดยได้ร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงาน และองค์กร ทั้งนี้ทางบริษัทได้นำรายได้ส่วนหนึ่งไปสนับสนุนงานวิจัยให้กับหน่วยงานสิ่งแวดล้อมทางทะเล หรือแม้แต่จับมือกับองค์กรระดับโลก อย่าง PADI สถาบันดำน้ำ เพื่อสนับสนุนให้กับ PADI® (Professional Association of Diving Instructors®) เป็นองค์กรสำรวจและดำน้ำในมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

 

 

 PADI AWARE Foundation เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสาธารณผ่านทางองค์กรการกุศลที่จดทะเบียนสามแห่งทั่วโลก ภารกิจคือขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์มหาสมุทรทั่วโลกผ่านเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์พลเมือง นโยบายสาธารณะ และการสนับสนุนทุนชุมชน ด้วยพื้นฐานในการสนับสนุนจาก PADI ซึ่งเป็นองค์กรฝึกอบรมนักดำน้ำชั้นนำของโลก มุ่งสู่วิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างมนุษยชาติและท้องทะเล

โดยตั้งแต่ปี 2021 ที่ผ่านมา Seiko watch corporation ประเทศญี่ปุ่น ได้บรรจุนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้หลัก (SDGs) มาเป็นอีกหนึ่งนโยบายหลักอย่างเป็นทางการ ซึ่งโครงการที่โดดเด่น และทำมาอย่างต่อเนื่องกว่า 5 ปีอย่าง Seiko Save the ocean project เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ท้องทะเลไทย เป็นการร่วมมือร่วมใจกันของไซโกและหน่วยงานจากหลากหลายองค์กรในทุกระดับ ทั้งระดับท้องถิ่น จังหวัด หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยได้รับการสนับสนุนจากแฟนๆ หรือกลุ่มลูกค้าไซโกจากการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

 

 

ในโครงการต่อไป ไซโก (ประเทศไทย) ได้ดำเนินการขยายโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไปให้ครอบคลุมถึงทรัพยากรที่สำคัญในส่วนอื่นๆ จึงก่อเกิด Seiko Save the forest project โครงการการพิทักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้ แหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่า และพันธุ์พืชหายากใกล้สูญพันธุ์ จากความสำคัญนี้ทำให้เห็นชัดว่าเราควรตระหนักถึงการดูแล รักษาและอนุรักษ์มรดกแห่งธรรมชาติอันทรงคุณค่านี้ไว้สืบต่อไป 

ด้วย โครงการกอดป่ากอดทะเล ที่อเล็กซ์ เรนเดลล์ และ EEC ได้ดำเนินการอยู่ รวมถึงโปรเจคของ ไซโก (ประเทศไทย) ทั้ง 2 โปรเจคคือ Seiko Save the Ocean และ Seiko Save the Forest มีแนวคิดที่สอดคล้องกัน ทำให้ อเล็กซ์ เรนเดลล์ กลายเป็น Brand Friend คนสำคัญ คนที่ 3 ของไซโก (ประเทศไทย) และเป็นคนสุดท้ายของปี 2022 ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีโปรเจคที่ต้องทำร่วมกันเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติในมิติต่างๆ รวมถึงให้การสนับสนุนผู้ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และมอบความตระหนักรู้ให้แก่คนในชุมชนได้มีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน ที่เป็นเสมือน “บ้าน” ของพวกเขาให้มีความยั่งยืน แข็งแรง และดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุขตราบนานเท่านาน

 

Website : www.seikoboutiquethailand.com

FB : Seiko Club by Seiko Thailand

IG : Seiko_Thailand 

LINE OA : @Seiko_Thailand หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-255-1245 ต่อ 888