SEIKO Save the Forest at Uthaithani

BY KV

  • 20 มกราคม 2566
  • 8,959

     สืบเนื่องจากความร่วมมือระหว่าง ไซโก (ประเทศไทย) ในฐานะหน่วยงานเอกชนที่ให้ความสำคัญของการมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกันหรือที่เรียกกันว่า Sustainable Development Goalsหรือ (SDGs)  และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร หน่วยงาน NGO ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการสานต่อเจตนารมย์ของคุณสืบ นาคะเสถียร ในการพิทักษ์ ช่วยเหลือ และรักษาผืนป่าห้วยขาแข้ง และสัตว์ป่าทุกชีวิตให้อยู่ได้อย่างปกติสุข

 

คุณภาณุเดช เกิดมะลิ เลขานุการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และคุณอาคิระ ซากาอิริ กรรมการผู้จัดการบริษัทไซโก(ประเทศไทย)

 

จนก่อเกิดมาเป็นนาฬิกาคอลเลคชั่นพิเศษ สืบ นาคะเสถียร ไทยแลนด์ ลิมิเต็ด อิดิชั่น (Seub Nakhasathien Thailand Limited Edition) ที่ได้ผลตอบรับที่ดีเกินคาด อีกทั้งยังได้กำเนิด โครงการ Save the Forest โปรเจคที่ได้นำพาสื่อพันธมิตรเดินทางไปลงพื้นที่เพื่อสัมผัสการทำงานของเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และร่วมทำกิจกรรมเพื่อพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลก ณ จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้งในระหว่างวันที่ 15 – 17 มกราคม 2566

 

ทีมงานและเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ความสำคัญถึงการทำงานของมูลนิธิและเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้ง

 

โดยกิจกรรม Save the Forest เริ่มด้วยกิจกรรมการฟังบรรยายความสำคัญของป่าโดย ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน เริ่มจากคุณเพิ่มศักดิ์ กนิษฐชาต หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง, คุณอุดม กลับสว่าง เจ้าหน้าที่ประสานงานป่าตะวันตกมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และคุณภาณุเดช เกิดมะลิ เลขานุการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ที่มาแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์การทำงานในสถานะการจริงที่เกิดขึ้นของทุกส่วนงานการพิทักษ์ผืนป่า ปิดท้ายด้วยพิธีมอบเงินจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายนาฬิการุ่น Seub Nakhasathien Thailand Limited Edition จำนวน 500,000 บาท ให้กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ต่อไป

 

 

 

สำหรับกิจกรรมภาคสนามในโครงการ Save the forest เริ่มต้นจากการแวะมอบนาฬิกาแขวนผนังให้กับโรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคมเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ จากนั้นจึงมุ่งหน้าไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เพื่อเข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์ฯ และอนุสรณ์สถานของคุณสืบ นาคะเสถียร อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผู้ซึ่งยอมเสียสละและรวบรวมข้อมูลความสำคัญของป่าห้วยขาแข้งทั้งหมดเพื่อยื่นขอให้เป็นมรดกโลก และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่าที่มีค่านานับประการให้กับสังคมไทย จนทำให้ห้วยขาแข้งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของยูเนสโกตั้งแต่ปี 2534 ภายใต้ชื่อ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง (Thungyai-Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuaries)

 

 

เงินรายได้จากการสนับสนุนในครั้งนี้ทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้นำไปสนับสนุนเพื่อซื้อชุดยูนิฟอร์มใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์การทำโป่งเทียมเพื่อเสริมแร่ธาตุให้กับสัตว์ป่า รวมถึงจะนำไปใช้สนับสนุนการทำงานอนุรักษ์ตามยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ ต่อไป โดยผู้บริหารและคณะสื่อมวลชนได้ร่วมทำพิธีมอบเครื่องแบบชุดใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ และร่วมเรียนรู้ ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานจริงร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าที่ลุกลาม และกิจกรรมการทำโป่งเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาหารเสริมให้กับสัตว์ป่าเข้ามากินแร่ธาตุ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายของสัตว์ป่า 

 

 

ปิดท้ายกิจกรรมในโครงการ Save the Forest ครั้งนี้ด้วยการเยี่ยมชมสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ในการอนุบาล เพาะเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ รวมไปถึงการดูแลสัตว์ป่าที่เป็นของกลางที่ถูกยึดได้จากกระบวนการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย จากนั้นได้มีพิธีการมอบเครื่องแบบชุดใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ลาดตระเวณอีกหนึ่งหน่วยบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ห้วยขาแข้ง 

 

 

บริษัทไซโก (ประเทศไทย) หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมเล็กๆ ที่ไซโกได้เริ่มต้นทำในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญทางธรรมชาติอย่างป่าไม้ และขอขอบคุณลูกค้า หน่วยงานรวมถึงสื่อมวลชนทุกท่านที่สนับสนุนด้วยดีเสมอมาและหวังว่า Save the Forest Project นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่ช่วยพลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป

 

Website : https://www.seikoboutiquethailand.com/

FB : Seiko Club by Seiko Thailand

IG : Seiko_Thailand 

LINE OA : @Seiko_Thailand หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-255-1245 ต่อ 888