HERMES HOME 2019

BY METROSOCIETY

  • 29 เมษายน 2562
  • 8,516

แนวคิดของวัสดุที่ใช้ในคอลเลคชั่น กว่าจะมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ในแต่ละชิ้น ช่างฝีมือได้เฝ้าสังเกตและคัดเลือกวัตถุดิบด้วยความตั้งใจ ผสานจิตวิตวิญญานประหนึ่งก่อกำแพงหิน โดยใช้เพียงสองมือบวกกับความชำนาญ บรรจงจัดวางหินแต่ละก้อนอย่างพิถีพิถัน เฉกเช่นศิลปินที่บรรจงสร้างผลงานผ่านฝีแปรง จนเกิดเป็นภาพวิวที่งดงาม และจะยิ่งล้ำค่าเมื่อแสงส่องมา สะท้อนให้เห็นถึงรายละเอียดเหล่านั้น โดยช่างผู้ชำนาญการนี้มีความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการสร้างสรรค์ เพื่อคงความเป็นธรรมชาติและภูมิปัญญาเข้าไว้ด้วยกันอย่างลง 

 

ในคอลเลคชั่นนี้ HERMÈS นำเสนอเรื่องราวของวัสดุธรรมชาติที่นำมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ งดงามด้วยรายละเอียดอันประณีตและความสมดุลในการออกแบบ เพื่อให้ได้ผลงานที่พร้อมทั้งความสวยงามและฟังก์ชั่น สะท้อนถึงทักษะความชำนาญของช่างฝีมือในยุคก่อนที่มีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติและสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องด้วยความเคารพต่อสรรพสิ่งรอบตัว เปรียบเสมือนเป็นจุดเริ่มต้นแห่งชีวิต คำมั่นสัญญาจากคนรุ่นสู่รุ่น

 

 

หรือแม้กระทั่งรากฐานแห่งชีวิตที่สั่งสมกันมา เป็นความรุ่งเรืองและสายใยแห่งอารยธรรมที่ร้อยเรียงคนในทุกยุคไว้อย่างมั่นคงไม่ว่าจะเป็นทิศทางของการทอผ้า ลายไม้ หรือลายหิน ต่างบ่งบอกถึงการมีอยู่ของเป้าหมายอันเด็ดเดี่ยว เช่นเดียวกับลวดลายบนตะกร้าสาน เครื่องปั้น หรือเทคนิคการทอผ้าแคชเมียร์ที่สวยงามอย่างน่าประทับใจ

 

 

 

 

โดยปราศจากคู่มือเพื่อเป็นแนวทาง เรื่องราวแห่งการเผชิญหน้ากันของมนุษย์และธรรมชาตินี้ยังสะท้อนอยู่ในวงปีของไม้มะฮอกกะนีที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของชนเผ่าในฤดูใบไม้ผลิ ผ้าขนจามรีที่สื่อถึงภาพของฤดูหนาวเยือกเย็นบนที่ราบกว้างใหญ่ในเอเชียกลาง หรือแม้แต่ลายแกรนิตสีนิลที่เรียงรายกันแน่นขนัด แสดงถึงความเป็นไปจากใต้พิภพ

 

 

สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเหล่านี้ ไม่เคยเปิดเผยตัวให้ค้นพบได้อย่างชัดเจน หากแต่อยู่ที่มุมมองและความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละกลุ่มคน ในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกันเท่านั้น