GUCCI Cyborg

BY Editor One

  • 20 สิงหาคม 2561
  • 40,739

ความท้าทายของอำนาจทางวินัยคือ การกำหนดอัตลักษณ์ที่แน่นอนให้กับบุคคลหรือสิ่งของ ซึ่งกระทำโดยการกำหนดค่าบุคคลหรือสิ่งของนั้นด้วยค่าเลขคณิต มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดประเภท ควบคุม และจัดระเบียบบุคคลหรือสิ่งของนั้น ๆ

 

 

กลยุทธ์การจัดระเบียบเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า มีผลต่อการดึงดูดจิตใจผู้คน บุคคลหรือสิ่งของนั้นโดยธรรมชาติจะเลือกที่จะเกาะติดอยู่กับประเภทที่โดยจัดให้เฉพาะนั้นอย่างสมัครใจ และมีการอ้างสิทธิ์และวางตำแหน่งตนเองภายใต้โครงสร้างสังคมที่กำหนดไว้  จากกรอบอ้างอิงนี้ ระเบียบการดำเนินชีวิตของมนุษย์ก็ดำเนินไปภายใต้หลักการว่าด้วยอัตลักษณ์ในรูปแบบเดียวกัน เป็นเครื่องมือการควบคุมชีวภาพมนุษย์ผ่านการเมือง (M. Foucault)

 

 

อัตลักษณ์ แม้ว่าจะไม่ได้เป็นทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือถูกกำหนดล่วงหน้าไว้แล้ว  อัตลักษณ์อาจจะสามารถกำหนดขึ้นใหม่ได้โดยการใช้ความรุนแรง อย่างไรก็ดี อัตลักษณ์ก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือเป็นความจริงที่มั่นคงถาวร ในทางกลับกัน อัตลักษณ์เป็นผลจากการเลือกสรร การเข้าร่วม และการสร้างขึ้น จากสังคมและวัฒนธรรมที่รายล้อมตัวเรา ดังนั้นขบวนการสร้างอัตลักษณ์จึงเป็นกระบวนการที่ไม่มีวันสิ้นสุด มีการกำหนดขึ้นใหม่ตลอดเวลา 

ในทางปฏิบัติ ความเข้าใจว่าทุกสิ่งก่อกำเนิดจากสังคม แม้แต่การบอกว่าเราเป็นใครนั้น เปิดโอกาสให้มีการขุดคุ้ยเสาะหาความเป็นไปได้ใหม่ๆให้เกิดขึ้น ส่วนในเชิงเสรีภาพและความรับผิดชอบที่ทำให้ทุกคนสามารถกลายเป็นใครก็ได้ที่ตนเองต้องการนั้น สิ่งที่เราจะได้เป็นผลลัพธ์คืนมาคือ การแทนที่ความคาดหวังของสังคมด้วยความปรารถนาที่ตนเองต้องการ

 

 

 

อัตวิสัยที่ก่อร่างสร้างความล้ำสมัยเหนือธรรมชาติของ Gucci นั้นมีความสอดคล้องกับวิถีสังคมอันรวมถึงจริยธรรมและการเมือง  อัตวิสัยของ Gucci เป็นตัวแทนเชื้อเชิญความหลากหลายและแตกต่างที่ไม่มีความเหมือนกับรูปแบบอัตลักษณ์อื่น แถมยังเป็นแรงส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ในอีกหลายแง่มุมที่ล้วนแล้วแต่แหกกฎความคิดที่เคยมีมา จึงทำให้อะไรก็ตามที่เคยถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ตัวแทน เป็นความไม่ปกติ หรือความบกพร่องสำหรับสายตาปกติ กลายเป็นเรื่องชอบธรรม  หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็น ลมหายใจใหม่  อันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการยอมรับอย่างกล้าหาญในตัวตนและความเป็นเอกเทศ

 

 

คอลเลคชั่น Gucci Cyborg เป็นมากกว่านั้น โดยการนำรูปลักษณ์แท้จริงของ Cyborg Manifesto (D. J. Haraway) อันเป็นการผสมผสานแบบไฮบริดที่ได้รับการยกย่องในเชิงเปรียบเทียบว่าเป็นบุคลิกภาพที่สามารถเอาชนะอัตลักษณ์แบบคู่หรือแบ่งขั้วได้   ในความจริง Gucci Cyborg นำเสนอสิ่งมีชีวิตที่มีความขัดแย้งในเชิงอัตลักษณ์แต่สามารถผสมผสานเข้าด้วยกันได้เป็นอย่งดี มีความเป็นธรรมชาติ วัฒนธรรม มีความเป็นเพศชาย-หญิง ความธรรมดา-ความแปลก มีความเป็นจิตวิญญาณและสาระภายในตัวตนเดียวกัน   

 

 

Gucci Cyborg นำเสนอความเข้ากันได้อย่างละมุนละม่อมของอัตลักษณ์ที่แตกต่าง การผสมผสานแบบไฮบริดของความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงทางอัตลักษณ์ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นบนผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด ที่ทำลายทุกตัวบทกฎเกณฑ์

 

 

Gucci Cyborg เทียบได้กับแนวคิดช่วงหลังเปลี่ยนผ่านมนุษย์ (Post-Human) ที่สิ่งมีชิวิตมีตาบนมือ มีเขาโง้งแบบแพะ เลี้ยงมังกรเป็นสัตว์เลี้ยง มีสองหัว Gucci Cyborg เป็นสิ่งมีชีวิตไม่มีข้อจำกัดทางชีวภาพและได้รับการยอมรับทางวัฒนธรรม เป็นตัวแทนล่าสุดและสูงสุดสำหรับอัตลักษณ์พันธุ์ผสมภายใต้การแปลงพันธุ์อย่างต่อเนื่อง สัญลักษณ์ของการปลดแอกความเป็นไปได้ ให้เราสามารถเป็นสิ่งใดก็ได้ตามใจปรารถนา