๓ นิทรรศการแห่งดวงใจของคนไทย

BY Editor One

  • 28 ตุลาคม 2560
  • 7,511

หลายวันมานี้คนไทยได้รับรู้ว่าเราทุกคนต่างคิดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของเรามากเพียงใด นิทรรศการมากมายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และมีอีก ๓ นิทรรศการที่ METRO-SOCIETY อยากพาคุณได้สัมผัส

 

"ความรักของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ต่อประชาชนชาวไทยมีมากแค่ไหน" นี่ไม่ใช่คำถามที่ต้องการคำตอบเพราะทุกคนล้วนแต่รู้คำตอบนั้นอยู่แล้ว นิทรรศการ "ดิน น้ำ ป่า ฟ้า" แรงบันดาลใจจากพ่อ จัดแสดงอยู่ที่ห้องนิทรรศการหลักชั้น ๗ ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ดูเพียงผิวเผินอาจจะคิดว่านี่ก็คงเป็นนิทรรศการจัดแสดงผลงานทั่วไป แต่แท้จริงแล้วนี่เป็นยิ่งกว่าแค่การจัดแสดงทั่วไป เป็นการนำเสนอของเหล่าศิลปินหลายท่านส่งต่อให้ผู้ร่วมเข้าชมได้ตีความหมาย โดยจะไม่มีพระบรมฉายาลักษณ์ หรือ พระบรมสาทิศลักษณ์ ของพระองค์เลยแม้แต่ภาพเดียว

 

ผลงานที่แสดงถึงวัฏจักรของป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ กับส่วนที่ถูกตัดไม้ทำลาย การแสดงถึงมายาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้ามัวเมาในกิเลส

 

ฝนหลวง

 

หลายครั้งที่ได้เห็นพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผ่านทางทีวี หนังสือพิมพ์ หรือเรื่องเล่า ที่มีกว่า ๔,๖๘๕ โครงการ ทุกคนได้มองเห็นและคิดตาม แต่สำหรับนิทรรศการนี้คุณจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกเหล่านั้นมากขึ้นด้วยการนำเสนองานศิลปะของศิลปินหลายท่าน ซึ่งบางชิ้นงานได้นำสิ่งของต่างๆ จากสถานที่จริง ที่เป็นผลิตผลของโครงการเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นของกองฟางจากผืนนาส่วนพระองค์ที่ทุ่งมะขามหย่อง ล็อคเก็ตบรรจุเมล็ดพันธุ์พืช น้ำ ดินจำนวน ๔,๖๘๕ อัน จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือการใช้ธุลีดินลูกรังในการสื่อความหมายของ คำผญา ปรัชญาภาษาอีสาน คือคำสอนเตือนใจ ในการดำรงชีวิต ให้สู้ 

 

 

ผลงานที่สร้างบ่อน้ำและโครงเหล็กติดไฟขึ้นในการสื่อถึงกังหันน้ำชัยพัฒนา หนึ่งในโครงการพระราชดำริ เรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย

 

 

งานแสดงที่ศิลปิน (ศิลปิน อาจารย์ พระสงฆ์ และปราชญ์ชาวบ้าน) นำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ แบบศิลปะจัดวาง หรือ Installation Art รวม ๙๐ ชิ้นงาน ล้วนต้องการสื่อเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกทุกคนในผืนแผ่นดินนี้ได้เข้าใจมากขึ้นว่า ในหลวงรัชกาลที่ ๙ จะอยู่กับเราคนไทยในทุกที่ไม่ว่าจะเป็นสายลม สายน้ำ สายฝน หรือแม้แต่ผืนดิน นี่คือความรักและพระเมตตาที่มีต่อลูกของท่าน

 

ร้อยเรื่องราว...ในวันที่พ่อไม่อยู่ ผลงานที่ใช้เมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ รวมถึง ดิน น้ำ รวม ๑๖ ชนิดจากบริเวณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บรรจุในวัสดุเหมือนร๊อกเก็ต โดยมีการจัดสัดส่วนการบรรจุด้วยการใช้สูตร 30(เมล็ดข้าว)/ 30(น้ำ) / 30(เมล็ดพืช) /10(ดิน) หลักการจากเกษตรทฤษฎีใหม่ แขวนเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยจากเส้นไหมจาก อ.บ้านโพน จ.กาฬสินธุ์ พื้นที่ผลิตผ้าไหมแพรวาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นผู้ริเริ่มพัฒนา

 

ดินลูกรังจากภาคอีสานภายใต้กระจกที่มีการเขียนข้อความคติไว้ นั่นคือ คำผญา ที่เป็นคำสอนลูกสอนหลานของชาวอีสาน ศิลปินต้องการให้เรานั่งลงมองกระจกเพื่อตระหนักว่าตัวเราเองเป็นใคร มาจากไหน เป็นการตีความถึงคำสอนของพระองค์ท่านที่ให้เรารู้จักตนเอง ประมาณตนในการใช้ชีวิตอย่างไม่เกินตัว

 

 

 

 สามารถชมภาพแบบ ๓๖๐ องศา

 

ภัณฑารักษ์รับเชิญ ฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที,  อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ, อภิศักดิ์  สนจด                 
 
ผลงานในนิทรรศการ ศิลปิน อำมฤทธิ์  ชูสุวรรณ, บุญกว้าง นนท์เจริญ, โชคชัย ตักโพธิ์, อินสนธิ์  วงค์สาม, เจด็จ ทองเฟื่อง, เกษศักดา วิมลทรง, ครองศักดิ์ จุฬามรกต, นรเศรษฐ์  ไวศยกุล,ภาณุ อุดมเพทายกุล, พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก, ประสาท นิรันดรประเสริฐ, ประสิทธิ์  วิชายะ, รณภพ  เตชะวงค์, เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล, ศิริเดช แม้นอิ่ม, ธวัชชัย หอมทอง, วสันต์  สิทธิเขตต์, วิจิตร อภิชาตเกรียงไกร, วิทยา จันมา, วรวิทย์ แก้วศรีนวม, ญาณวิทย์ กุญแจทอง
 

 

นิทรรศการ “ดิน น้ำ ป่า ฟ้า - แรงบันดาลใจจากพ่อ"

จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม - 12 พฤศจิกายน 2560

ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 


 

นิทรรศการพระราชาในดวงใจ เรื่องราวที่เหล่าศิลปินได้เป็นตัวแทนการนำเสนออีกรูปแบบหนึ่งในการแสดงออกว่า นี่คือ "ดวงใจหนึ่งเดียวของคนไทย" จัดแสดงอยู่ ณ ชั้น ๘ ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเช่นกัน

 

 ผลงานของ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)  สร้างสรรค์งานปั้นในหลวงรัชกาลที่ ๙ มีคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงเคียงข้าง ทอดสายตามองไปยังพระองค์

 

ผลงานของคุณพินิตย์ พันธประวัติ ผู้ทำงานอยู่ที่โรงงานกษาปณ์ เป็นคนแกะสลักพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ใช้ในธนบัตร โดยใช้เทคนิคโบราณคือการแกะลงบนโลหะ

 

การรวบรวมผลงานทั้งด้านจิตรกรรมและประติมากรรมที่มากที่สุดอีกครั้งหนึ่งกว่า ๑๖๐ ผลงานของคนมีฝีมือจากทั่วประเทศ บางผลงานหายาก บางชิ้นงานใช้เวลานานในการสร้างสรรค์ ล้วนแล้วแต่เป็นความตั้งใจจากหลากหลายอารมณ์ที่มีเป้าหมายเดียวกัน ชิ้นงานที่เป็นตัวแทนของประชาชนเพื่อสื่อแทนคำว่า ลูก..รักพ่อมากเพียงใด

 

ผลงานของคุณสนั่น ศิลากรณ์ เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ถือว่าเป็นประติกรรมที่เป็นต้นแบบที่จะสร้างอนุสาวรีย์ แต่ไม่เคยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างขึ้น ผลงานชิ้นนี้จึงนับว่าเป็นงานประติมากรรมที่หาดูได้ยากมาก

 

 

 สามารถชมภาพแบบ ๓๖๐ องศา

 

ห้องหมายเลข ๙ เป็นไฮไลท์น่าสนใจสำหรับนิทรรศการชั้นนี้ เป็นห้องวงรีที่คุณศักดิ์ชัย กาย รวบรวมเอาภาพพระบรมฉายาลักษณ์ทั้งคุ้นตากันดีและหาชมยากมารวมไว้ ซึ่งบางภาพไม่สามารถระบุวันเวลา-สถานที่ หรือผู้ถ่ายภาพไว้ได้ แต่ทุกภาพล้วนเป็นภาพที่มีคุณค่า สมบัติแห่งกาลเวลา ที่ทุกคนเก็บรักษาไว้ที่บ้าน เป็นความรักที่สมกับคำที่คนไทยพูดกันอยู่เสมอว่าเป็นรูปที่มีทุกบ้าน มีตู้กระจกที่มีความยาว ๙.๙ เมตร ทำเป็นทรงเลข ๙ วางไว้กลางห้องรวบรวมของสะสมหายากที่นักสะสมหลายท่านร่วมนำมาเสนอ นี่เป็นสิ่งที่จะบอกให้โลกได้รู้ว่านี่คือ "ดวงใจของคนไทย" 

 

ห้องหมายเลข ๙ เป็นห้องที่จัดแสดงภาพพระบรมฉายาลักษณ์และสิ่งของล้ำค่าเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ ๙  รวบรวมโดยคุณศักดิ์ชัย กาย ศิลปินและบรรณาธิการบริหาร ผู้ก่อตั้งนิตยสาร Lips

 

 

 สามารถชมภาพแบบ ๓๖๐ องศา

 
ภัณฑารักษ์ ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์, ธวัชชัย สมคง, ศักดิ์ชัย กาย
 
ศิลปิน
อลงกรณ์ หล่อวัฒนา, อำนาจ วชิรสูตร, อำนาจ คงวารี, อังกฤษ อัจฉริยโสภณ, อรรถสิทธิ์ อนิวรรตน์ชน, บัญชา หนังสือ, บรรจบ ปูธิปิน, เบญจรงค์ โควาพิทักษ์เทศ, บุญมี แสงขำ, ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล, ชัชวาล รอดคลองตัน, ชูศักดิ์ กุทัณฑ์มาศ, ชูศิษฐ์ วิจารณ์โจรกิจ, ดินหิน รักพงษ์อโศก, จักรพันธ์ วิลาสินีกุล, จักรี คงแก้ว,จรัสพร ชุมศรี, ห่มสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์, ไข่มุกต์ ชูโต, คามิน เลิศชัยประเสิรฐ, เกษียร จินดาลักษณ์, เขียน ยิ้มศิริ, ไกรศักดิ์ จิรชัยสกุล, กฤช งามสม,กฤษดา ภควัตสุนทร, ลำพู กันเสนาะ, มานิตย์ ศรีสุวรรณ, นิติกร กรัยวิเชียร, โอภาส โชติพันธวานนท์, พลุตม์ มารอด, ปัญญา วิจินธนสาร, ปาริชาติ ศุภพันธ์,ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา, ภัคพงศ์ เช็ง, ภัทรกร สิงห์ทอง (ณัฐวุฒิ สิงห์ทอง), พีระศิลป์ ดวงอินทร์, พินิตย์ พันธประวัติ, ประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์, ปรัชญา วุฒิธำรง, ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง, ประวีณ เปียงชมภู, ปรีชา เถาทอง, พร้อมธรรม วรวุฒิ, รชฏ วิสราญกุล, เริงศักดิ์ บุญวนิช, รุ่งศักดิ์ ดอกบัว, สาครินทร์ เครืออ่อน,ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี, สนั่น ศิลากรณ์, สนิท ดิษฐพันธุ์, เสนีย์ แช่มเดช, สมโภชน์ ทองแดง, สมภพ บุตราช, สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ, ศรีใจ กันทะวัง, สุดใจ ชัยพันธ์,สุรเดช แก้วท่าไม้, สุรสิทธิ์ เสาว์คง, สุวัฒน์ วรรณมณี, สุวิทย์ ใจป้อม, ธีร์ นันทวริศ, ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล, ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์, ธณฤทธิ์ ทิพย์วารี,ถาวร โกอุดมวิทย์, ทวีชัย เจาวัฒนา, ทวีศักดิ์ ศรีทองดี, ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร, เทวินทร์ จรรยาวงษ์, ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, อุบัติสัตย์, วิระศักดิ์ มนต์แก้ว,วัลลภ หาญสันเทียะ, วรนันท์ ชัชวาลทิพากร, วราวุธ ชูแสงทอง, วราวุฒิ โตอุรวงศ์, วัชระ กล้าค้าขาย, วัชระ ประยูรคำ, วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, วิศเวท วัฒนสุข,วิษณุพงษ์ หนูนันท์, สรรพวิทย์ สิทธิสันต์, ยุทธนา พงศ์ผาสุก
 
 

นิทรรศการ “พระราชาในดวงใจ”

จัดแสดงระหว่างวันที่  24 สิงหาคม - 26 พฤศจิกายน 2560

ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 


 

 

"ภาพถ่ายมักจะบอกเล่าเรื่องราวได้ในภาพนั้นๆ ด้วยตัวเอง"  นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถือเป็นไฮไลท์สำคัญที่ชั้น ๙  นี่คือการเล่าเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องเล่าของ"พ่อ"ผ่านภาพถ่ายที่คุณจะได้ชมเป็นครั้งแรกถึง ๒๐๐ ภาพ

 

งานแสดงผลงานภาพถ่ายที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เคยมีพระราชปรารภกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว่าอยากมีสักครั้ง

 

 

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดขึ้นจากการขอพระบรมราชานุญาตจากในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เพื่อเข้าไปคัดภาพส่วนหนึ่งนำมาจัดแสดง โดยมีทั้งภาพที่เคยเผยแพร่และไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน โดยแบ่งเป็น ช่วงต้นรัชกาล จัดแสดงภาพถ่ายยุคขาว-ดำของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พระราชโอรส พระราชธิดา ตั้งแต่วันพระราชสมภพและพระบรมวงศานุวงศ์ ช่วงกลางรัชกาล จัดแสดงภาพทรงงาน ณ สถานที่และโครงการต่างๆ ทั้งด้านการเกษตร การชลประทาน การพัฒนาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ ช่วงปลายรัชกาล จัดแสดงภาพคราวเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระราชวังไกลกังวล ทัศนียภาพอันงดงามต่างๆ และสุนัขทรงเลี้ยง 

 

 

สิ่งหนึ่งที่คุณจะได้จากนิทรรศการนี้คือได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่มีทั้งเรื่องของความละเอียดอ่อนด้านแสง องค์ประกอบต่างๆ รวมถึงความตั้งใจ ในการถ่ายภาพแต่ละภาพ จากคำบอกเล่า การถ่ายภาพในแต่ละครั้งจะกดชัตเตอร์ในจำนวนน้อยครั้งแต่ต้องตั้งใจและมั่นใจ แทบทุกภาพจะสื่อถึงอารมณ์ในช่วงเวลานั้นได้อย่างดี รวมถึงภาพถ่ายในแบบ Self-Portrait  ที่ทรงตั้งกล้องถ่ายกิจวัตรต่างของท่านด้วยพระองค์เอง

 

 

และมากกว่านั้นหลังจากที่ชมนิทรรศการนี้แล้ว คุณจะทราบถึงสายพระเนตรที่มีต่อผู้ที่อยู่รอบข้าง สิ่งที่สัมผัสได้คือ ความตั้งมั่นในการทำงาน การใส่ใจต่อสิ่งรอบข้อง และ "ความรัก" ต่อประชาชนอย่างจริงใจ ภาพที่คุณจะสัมผัสไม่ใช่ด้วยตาเท่านั้นแต่ใจของคุณจะรับรู้ได้ว่า เราประชาชนทุกคนอยู่ในสายพระเนตรของท่านเสมออย่างไม่มีวันหมด และจากนี้จะเป็นสิ่งเตือนใจในยามที่ท้อแท้ว่า "พ่อจะยังมองดูลูกทุกคนอยู่ตลอดไป"

 

สามารถชมภาพแบบ ๓๖๐ องศา

 

นิทรรศการ "ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

จัดแสดงระหว่างวันที่  2 กันยายน 2560 – 7 มกราคม 2561

ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

 

ทั้ง ๓ นิทรรศการเป็นเพียงส่วนหนึ่งของหลากหลายนิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ทั่วประเทศ นอกจากแสดงความคิดถึงด้วยการเข้าชมแล้วอย่าลืมน้อมนำสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้สร้างแรงบันดาลใจเอาไว้ให้ปฎิบัติตาม ทั้งหมดนี้เป็นการบอกเล่าเรื่องราวได้อย่างชัดเจนของพระราชดำรัสที่ว่า

 

…เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนอยู่ในยุโรป ข้าพเจ้าไม่เคยตระหนักว่าประเทศของข้าพเจ้าคืออะไร และเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าแค่ไหน ไม่ทราบตราบจนกระทั่งข้าพเจ้าได้เรียนรู้ที่จะรักประชาชนของข้าพเจ้า เมื่อได้มีการติดต่อกับเขาเหล่านั้น ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าสำนึกในความรักอันมีค่ายิ่ง ข้าพเจ้าไม่เป็นโรคคิดถึงบ้านที่จริงจังอะไรนัก แต่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้โดยการทำงานที่นี่ว่า ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้ คือการได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า นั่นคือคนไทยทั้งปวง…”