TAGS : SUPREME
• 2017 (1)
ผ่านครึ่งปี 2017 มาได้สักพัก มีรองเท้าสนีกเกอร์ออกมาแย่งเงินในกระเป๋าเรามากมาย บางคู่ก็หายากจนถอดใจ บางคู่ไม่ต้องหาก็เดินเจอ หลายคนอาจจะได้รองเท้าคู่ใจกันไปมากกว่าหนึ่งคู่ จนกลายเป็นเพื่อนกินมาม่าไปแล้ว หลายคนยังรอต่อไปจนกว่าจะเจอคู่ถูกใจ...
01.08.60