TAGS : Spider Man
• Homecoming
หลังจากเปิดตัวกันให้ตื่นเต้นการกลับบ้านใหญ่ค่าย Marvel ของคาร์แรกเตอร์ฮีโร่ในใจหลายๆ คน Spider Man ในหนัง Captain America: Civil War  ซึ่งกำลังจะเตรียมฉายหนังเรื่องเต็มในช่วงกลางปี 2017 เป็นการรีเมคเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง (ใครพลาดภาคก่อนๆ ก็ไม่ต้องย้อนกลับไปดู) แต่การกลับมาครั้งนี้...
24.05.60