TAGS : JIM THOPMSON
เสื้อผ้าคอลเลคชั่นนี้ คือการเดินทางมาบรรจบกันอย่างลงตัวระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและความเป็นเอเชีย สุภาพบุรุษนักเดินทางของแบรนด์ จิม ทอมป์สัน จะสัมผัสได้ถึงความหรูหราและความรู้สึกพิเศษของ ผ้าไหม...
30.11.60