TAGS : D.I.Y
"Ava Nirui" ศิลปินจากอเมริกาผู้ที่มีผลงานการถ่ายภาพ และงานเขียนที่โดดเด่นในด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ที่มีผลงานศิลปะในแขนงต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง แถมยังมีผลงานในด้านของวงการแฟชั่นอยู่ด้วยเช่นกัน ผลงานล่าสุดที่เธอได้ทำออกมาคือการทำเสื้อผ้า D.I.Y (Do It Yourself) ระหว่าง GUCCI ...
02.01.60