TAGS : Bipolar
• วิธีเฝ้าระวังอาการไบโพลาร์
คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในสังคมเมือง มีสิ่งเร้าทางอารมณ์แวดล้อมอยู่รอบ ๆ ตัว ที่อาจทำให้คนมีความรู้สึกซึมเศร้าและทางตรงกันข้ามบางสิ่งเร้าอาจทำให้คน ๆ เดียวกันมีความรู้สึกดีใจอย่างผิดปกติ โดยอาการที่ว่าอาจเป็นสลับกันอยู่นานนับสัปดาห์ ส่งผลกระทบกับการงาน การเรียน การใช้ชีวิตประจำวันจนผู้ท...
22.02.61